L O A D I N G . . .

 

RESERVERINGSREGELS

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een tennisbaan of badmintonbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen deze regels een aanvulling op de Algemene Huurvoorwaarden van de Fablo Tennishal BV.
   
 2. Spelers/deelnemers mogen reserveren binnen een reserveringshorizon van 21 dagen (dus 'vandaag' en voor 'vandaag over drie weken' en alles hiertussen).
   
 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van de Fablo Tennishal.
   
 4. De Fablo Tennishal zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van de Fablo Tennishal, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
   
 5. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers of deelnemers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldige inlogcode.
   
 6. Om in te loggen, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.
   
 7. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de speler/deelnemer.
   
 8. Spelers/deelnemers kunnen alleen online een losse baan boeken én met iDEAL betalen om zodoende de baan bij de Fablo Tennishal te kunnen reserveren.
   
 9. Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan vermeld de gereserveerde faciliteit, dag en tijd en kosten.
   
 10. Losse baanreserveringen kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Indien u met iDEAL betaald heeft en op tijd annuleert dan zal het tegoed aan Uw account worden toegevoegd waarmee U een soortgelijke reservering kan maken.
   
 11. Het is niet toegestaan de tennisbaan voor het belsignaal te betreden.
   
 12. U wordt geadviseerd tennisschoenen met een glad profiel te dragen. Deze dienen schone zolen te hebben.
   
 13. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij de Fablo Tennishal dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van de Fablo Tennishal.
   
 14. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot het reserveringssysteem en de Fablo Tennishal definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van de medewerkers en/of directie van de Fablo Tennishal.

Gedurende het bezoek bij de Fablo Tennishal gelden ten alle tijden de huisregels. Deze staan o.a. bij de ingang van tennisbanen van de Fablo Tennishal.

Wij zien uit naar uw komst.